Varför började vi tillverka propellrar?

I företaget har det alltid funnits ett brinnande intresse för båtar och då främst tillverkning samt reparation av olika typer av propellrar. Vi vill också föra vidare en tradition och kunskap om propellertillverkning som funnits i trakten ända sedan 60-talet.

Vill skapa propellrar som kännetecknas av finsk kvalité

De flesta större propellertillverkare finns i Asien och Nordamerika. Vi tycker inte att en kund i Norden skall behöva vänta flera veckor på en propeller, genom närheten till marknaden kan vi leverera snabbare än våra större konkurrenter. För oss är också kvalité och kundservice en självklarhet. Därför är vi noga med att poängtera att våra propellrar är skräddarsydda för att passa de kunder som ställer högre krav. I Finland är vi noga med att tillverka produkter som håller, vilket gör att vi har svårt att förstå den slit och släng mentalitet som råder. Våra propellrar är tillverkade för att de skall hålla, inte för att du skall behöva byta ut den om några år.

 

 


 

”Varje uppdrag är unikt och vi ska ständigt utmana vårt sätt att tänka. Finns det en bättre lösning, så ska vi hitta den. Det gör att vi jobbar proaktivt och föreslår lösningar som förenklar och förbättrar.”

– Björn Björklund

 


Historia

Steelcraft Propellers